Mediașul Civic


Viața culturală a Mediașului depinde, în primul rând, de evenimentele organizate în oraș, dar și de cei care participă la manifestările culturale. Calitatea și diversitatea evenimentelor, o agendă culturală bine structurată, o echipă organizatorică profesionistă și o bună colaborare cu administrația locală pot transforma un mic oraș ca Mediașul într-un spațiu cultural deschis și atractiv, atât pentru localnici cât și pentru turiști.

Trebuie să facem distincția clară între un eveniment cultural de calitate și un bâlci dezorganizat, cu bere și mici în fața Primăriei sau chiar mai rău, în centrul istoric al orașului. Asemenea aglomerații întâmplătoare, adunate laolaltă fără un scop comun mutilează Cetatea și crează o atmosferă de „tărâm al nimănui”, cu o comunitate inertă, flămândă doar de pâine și circ.
Un grup de acțiune civică, de oameni implicați activ în viața comunității poate resuscita, cu multă muncă, inovație și susținere ceea ce numim cu toții pe la colțuri de stradă, „un oraș mort.”
Micul burg de pe malul Târnavei Mari poate redeveni ceea ce a fost odinioară, un Târg însemnat pe harta meșteșugarilor de pretutindeni, un centru al produselor locale, un resort al turismului și al prosperității de care se pot bucura toți locuitorii din zonă.
Festivaluri de teatru, film și muzică, târguri de carte, de tradiții și obiceiuri, nenumărate expoziții și concerte live de calitate ar include și Mediașul pe traseul Sibiu – Cluj Napoca și ar da naștere unui brand local cel puțin la fel de sonor.

Mediașul a avut întotdeauna oameni de calitate, demni de a fi proclamați cu mândrie Cetățeni de Onoare ai orașului. E adevărat că mulți dintre ei au părăsit meleagurile natale, dar unii încă trăiesc printre noi, umili și tăcuți, uitați de comunitate și de autorități. Artiști, inventatori, profesori, scriitori, istorici, arhitecți sau alți medieșeni care și-au adus contribuția la bunul mers al orașului, purtându-i ecoul peste granițe,- acești oameni deosebiți trebuie descoperiți și decorați în fiecare lună de municipalitate. Avem nevoie de ei, de sfaturile și priceperea lor, dar înainte de toate, avem nevoie de o nouă viziune asupra orașului nostru.